Konference: ”Hverdagslivet med type-2 diabetes”

Steno Diabetes Center Sjælland, Professionshøjskolen Absalon og Center for almen medicin inviterer til konferencen "Hverdagslivet med type-2 diabetes".

Konferencen afholdes d. 3. marts 2022 på Comwell i Roskilde. Se link for tilmelding og information om key note speakere:
https://www.tilmeld.dk/hverdagslivet/conference

Hvorfor er hverdagslivet i fokus?

For mennesker, hvis liv og hverdag i forvejen er problemfyldt eller kan forekomme kaotisk, kan det være svært at følge standardiserede behandlingstilbud samt tage og fastholde kontakt til sundhedsvæsnet. Undersøgelser viser, at særligt for sårbare mennesker prioriteres diabetes ikke i hverdagen - måske fordi andre problematikker er mere presserende. Der er behov for mere viden om, hvordan vi kan iværksætte initiativer og indsatser, der øger levetiden og minimerer konsekvenserne af diabetes for de mest sårbare patienter. Med konferencen lægger vi op til i fællesskab, at styrke forskningen på diabetesområdet ved at lægge et særligt perspektiv på hverdagslivet. 

Formålet med konferencen er at:

  • Formidle nye forskningsresultater
  • Skabe mulighed for sparring på projektideer og sammen udvikle nye projektideer
  • Danne grobund for opstart af nye netværk på tværs af fagligheder og forskningsmiljøer

Du kan tilmelde dig med en workshop, et ideoplæg, en poster eller bare komme som du er. Fristen for tilmelding med en workshop eller ideoplæg er d. 15. Januar 2022 - ellers d. 3. februar 2022. 

Selvom konferencen tager udgangspunkt i type-2 diabetes, er projekter eller ideer indenfor andre områder, der ligger sig tæt op ad emnet (multimorbiditet, ulighed i sundhed eller lign.) meget velkomne til at byde ind med oplæg. 

For mere information eller uddybende spørgsmål kontakt Katrine Tranberg Jensen: katrine.tranberg.jensen@sund.ku.dk