Amy Clotworthy

Amy Clotworthy

Adjunkt

Jeg har ph.d. i etnologi og cand.mag. i anvendt kulturanalyse, begge fra Københavns Universitet. I min stilling på Center for Sund Aldring (CESA) fokuserer min forskning på, hvordan sundheds- og socialpolitikker, der er målrettet ældre, påvirker de sociokulturelle dynamikker i det senere liv. Jeg specialiserer mig i kvalitative undersøgelser af sundhedssystemer, medicinsk uddannelse og sundhedsprofessionelles praksisser, og jeg har interesse i at oplyse, hvordan folkesundhedspolitikker, -programmer og -initiativer påvirker både sundhedsprofessionelle og ældre personer i hverdagsliv.

Jeg har særligt ekspertise i analyser af de konkrete møder mellem kommunale sundhedsprofessionelle og aldrende borgere i en kommunal kontekst, med henblik på at beskrive, hvordan den danske velfærdsstats politiske mål og sundhedspolitikker påvirker udførelsen af sundhedsydelser for ældre i eget hjem.

Med et fokus på sundhedspraksis og folks oplevelser af sundhed og aldring, undersøger jeg også, hvordan det danske sundhedsvæsen, hospitaler og kommunale myndigheder kan forbedre professionel praksis ved at anerkende kompleksiteten i ældres livshistorier samt de individuelle behov og prioriteringer, de udtrykke i deres personlige narrativer. 

Jeg har omfattende erfaring med design og implementering af etnografiske feltarbejdsprojekter, undersøgelser med blandede metoder og analyser med fokus på folks oplevelser af aldring i forhold til nationale og kommunale sociale, sundheds- og ældreplejepolitikker, især hjemmebaserede sundhedsinitiativer såsom hverdagsrehabiliteringsprogrammer.

Jeg koordinerer pt. forskningsprojektet 'Stå sammen ved at holde afstand: Danskernes håndtering af coronakrisen', som er baseret på Institut for Folkesundhedsvidenskab. Dette tværfaglige projekt dokumenterer mental sundhed i Danmark under COVID-19-pandemien gennem en række tidsbestemte onlineundersøgelser og kvalitative interviews med specifikke befolkningsgrupper. 

Som koordinator, er jeg ansvarlig for at organisere projektets daglige drift og koordinere arbejdsopgaver relateret til analysen af data fra både surveys og interviews, samt videnskabelig kommunikation og offentligt formidling via projektets hjemmside (https://coronaminds.ku.dk). Jeg har også været involveret i aktiviteter inden for formidling; fx skrivning af videnskabelige artikler og analyser; opbygning af projektets hjemmside; bliver interviewet af de danske medier; publicering af debatartikler i dansk presse; og bidrager til internationale blogindlæg.

Jeg har et stærke tværfaglige og internationale netværk fra mit mangeårige samarbejde med bl.a. Center for Sund Aldring (CESA), the International Alliance of Research Universities (IARU) og World Health Organization (WHO) Europe. Jeg er også aktivt medlem af flere faglige foreninger, forskningsgrupper og akademiske netværker, både i Danmark og internationalt.

Oprindeligt fra USA, hvor jeg arbejdede på Capitol Hill i Washington, D.C., før jeg udviklede en karriere inden for publicering og corporate kommunikation, har jeg boet i Danmark siden 2008.

ID: 41794442