Mette Bech Risør

Mette Bech Risør

Seniorforsker

  • Forskningsenheden for Almen Praksis

    Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade

    1014 København K

Mette Bech Risør er social antropolog med mange års erfaring indenfor medicinsk antropologi. Hendes primære forskningsinteresser og forskningserfaring handler om sygdomserfaringer (for forskellige patient grupper), opsøgende praksisser og måder at navigere i sundhedsvæsenet på, især med fokus på kliniske møder og relationer i konteksten af sundhedssystemet og organisation. For nylig har dette ført til en særlig interesse for kropslige sensationer, sansernes antropologi og måden symptomer og diagnoser konfigureres på samt diagnostiske veje for patienter med omstridte diagnoser og opsøgende praksisser som moralsk situerede. Hun knytter dette til en interesse for sundhedsdiskurser som medierende for både medicinsk praksis og konstitutering af patienten. Risørs forskningsinteresser har været omsat især i projekter som handler om patienter med medicinsk uforklarede symptomer og kroniske kræft patienter. 

Hendes forskerstilling ved Københavns Universitet er en 20 % stilling og hun har en fuld professorstilling i medicinsk antropologi ved Allmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø.

 

ID: 208744847