Alle medarbejdere på Institut for Folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet

IFSV > Ansatte

Trine Flensborg-Madsen

Trine Flensborg-Madsen

Lektor

Primære forskningsområder

Videnskabelige hovedinteresser er intelligens, personlighed og psykiske lidelser. Herunder har Trine Flensborg-Madsen særligt fokus på begrebet livskvalitet, på forskellige personlighedsmål og på psykiske lidelser som angst, depression, alkoholmisbrug og skizofreni. Metodemæssigt lægges vægt på at bruge epidemiologien som grundværktøj, herunder at benytte befolkningsundersøgelser (deriblandt fødselskohorter) og sygdomsregistre. Forskningsmæssig kernekompetence er at anvende psykologien og psykiatrien i forhold til befolkningsundersøgelser; herunder især Rigshospitalets Mor-Barn Kohorte.

Aktuel forskning

Trine Flensborg-Madsen arbejder med en række forskningsprojekter inden for psykologi, psykiatri, epidemiologi, personlighed og livskvalitet; flere af disse støttes af eksterne personlige legater:

  • Tidlige udviklingsmæssige prædiktorer for udvikling af personlighed, psykiske lidelser og livskvalitet
  • Stabilitet og udvikling af personlighed
  • Betydningen af livskvalitet for udvikling af sygdom og død*
  • Betydningen af psykosociale faktorer for udvikling af alkoholmisbrug**

        * Støttes af IMK Almene Fond

       ** Støttes af European Research Area Board (ERAB)

Se publikationslisten for seneste publikationer.

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser fortrinsvis i psykiske egenskaber som risikofaktorer, psykiske egenskaber i forhold til sygdoms- og sundhedsadfærd samt tidlige udviklingsmæssige prædiktorer for udvikling af psykiske lidelser og personlighed i voksenalderen. Tidligere undervisningsemner har især været epidemiologi, registerforskning samt forskellige aspekter ved alkoholmisbrug. Har undervisningserfaring fra flere forskellige uddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet:

  • Folkesundhedsvidenskab (FSV)
  • Medicin
  • Master of Public Health (MPH)

Vejleder folkesundhedsvidenskabsstuderende, lægestuderende, master of public health-studerende, cand.scient.san.-studerende m.fl. i emner inden for epidemiologi, psykiske lidelser, personlighed, livsstilsfaktorer, registerforskning, tidlig udvikling hos børn som risikofaktor, stress, livskvalitet, IQ, motorisk udvikling hos børn, alkoholindtag, alkoholmisbrug.

ID: 6465336