Tania Dræbel

Tania Dræbel

Adjunkt

Jeg er uddannet i sociologi og antropologi fra Sorbonne Universitet og har en Ph.d. grad i Sundhedsvidenskab fra Københavns Universitet. Jeg har gennem 28 års deltaget i design, primært af kvalitative undersøgelser, og lejlighedsvis kvantitative undersøgelser, indhentning af data og videns generering, analyse og formidling af viden. Jeg har planlagt og gennemført undersøgelser i Europa, i Vest Afrika og i lande Syd for Sahara. Min forskning har fokus på lighed i sundhed og migration. På nuværende tidspunkt, forsker jeg i sammenhæng i behandling for diabetes og forhøjet blodtryk blandt internt fordrevne og flygtninge i Syd Sudan og Uganda. Jeg har meget erfaring med interdisciplinær forskning. Jeg er medlem af bestyrrelsen for Center for Sundhed og Migranter, Københavns Universitet. 

Mulige interessekonflikter

Jeg har ingen interessekonflikter

ID: 32042374