Pernille Hølmkjær

Pernille Hølmkjær

Postdoc

Jeg er uddannet læge og phd. ved Københavns Universitet
Mit ph.d.-projektet foregik på Center for Almen Medicin med fokus på ældre med demens på plejehjem og seponering af psykotrop medicin. 

Jeg har stor interesse i afmedicinering (deprescribing) samt hvordan man skal finde og prioritere dem der har de største behov almen praksis. Herudover er jeg interesseret i interventionsforskning. 

Min forskning bygger både på kvalitative og kvantitative metoder. Jeg har primært beskræftiget mig med systematiske reviews (både kvalitative og kvantitative) og interventionsforksning, både i form af udvikling af interventioner samt afprøvning i cluster randomiserede studie design.
Tidligere har jeg også arbejdet med diagnostiske præcisions studier omkring urinvejsinfektioner. 

Aktuelt er jeg ansat i en post.doc. stilling på Center for Almen Medicin og arbejder med kompleksitet samt som ph.d.-vejleder for en projekt omkring klyngepakker i almen praksis. 
Herudover er jeg ansat i Sundhedstyrelsen som fagkonsulent for den nye national kliniske anbefaling for forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser på 1. semester medicin på KU i kurset "TPK; tidlig patient kontakt", samt på "Forskningstræningen" på hoveduddannelse i Almen Medicin som kritisk litteratur læser.

Herudover er jeg faglig støttelærer

Mulige interessekonflikter

Ingen interessekonflikter

ID: 228838127