Lea Arregui Nordahl Christoffersen
Lea Arregui Nordahl Christoffersen

Ph.d. stipendiat

Jeg er tilknyttet forskningsprojektet PAUSE, som har til formål at identificere faktorer med betydning for udvikling, ophør og tilbagefald for alkoholmisbrug med henblik på at forbedre forebyggelse og behandling.

Min forskning beskæftiger sig med debutalder for alkoholmisbrug, hvor jeg primært undersøger faktorer associeret med debutalder. Her kan bl.a. nævnes intelligens, uddannelses og psykiatrisk komorbiditet.

Metodisk ligger mine kompetencer inden for det kvantitative område. Jeg arbejder fortrinsvis med epidemiologiske registerbaserede studer men har også kendskab til analyse af interventionsstuder.

ID: 165636383