Jette  Joost Michaelsen

Jette Joost Michaelsen

Eksternt tilknyttet forsker

Primære forskningsområder

Kommunikation mellem sundhedspersonale og patienter med særlig interesse for såkaldt vanskelige patienter. I forhold til afdelingens forskningsområder arbejder jeg primært indenfor "Sundhedspolitik og sundhedsvæsenet som organisation".

Aktuel forskning

Mænd/maskulinitet, kræft og coping.
 
Tidligere forskning

Kommunikation mellem hjemmesygeplejersker og såkaldt vanskelige patienter. Begrebet "den vanskelige patient" og hjemmesygeplejerskernes strategier overfor disse diskuteres. Herudover belyses parternes sundheds- og sygdomsopfattelser og betydningen heraf for kommunikation (ph.d.-afhandling/kvalitativ analyse).

Kommunikation om forebyggelse mellem 1. generationsindvandrere og personalet på et hospital i København (kvantitative analyser; register- og spørgeskemaundersøgelse).  

Immigrantmænd i hjerterehabilitering med fokus på kommunikation om forebyggelse mellem sundhedspersonalet og immigrantmænd (kvalitative data).

Forskningsnetværk

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed, Statens Institut for Folkesundhed og Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU), Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

ID: 33920355