Hanne Thorsen

Hanne Thorsen

Gæsteforsker

Medlem af:

  Hanne Thorsen, født 23 02 1934 på Frederiksberg, gift med tidl. lektor ved institut for anatomi ved Københavns Universitet Lars Thuneberg

  1957 Fysioterapeut, Fysioterapiskolen i København

  1958 Autorisation som fysioterapeut

  1959-67 Diverse hospitalsansættelser i Danmark og Tyrkiet, faglig redaktør og undersivningsassistent

  1967 Oprettet Østerbro Fysioterapi, ledet den til 1996 og postgraduat undervisning i Manuel Terapi

  1976 International eksamen i Manuel Terapi

  1977 Påbegyndt det lægevidenskabelige studium ved Københavns Universitet

  1987 Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet

  1987-90 Diverse kliniske ansættelse i København afsluttet med  B-autorisation

  1990 Introduktionsstipendium, Københavns Universitet

  1990 Påbegyndt PhD-studium ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

  1995 PhD grad i medicin ved Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet

  1996 Diplomlæge i Manuel Medicin (Dansk Selskab for Manuel Medicin)

  1995-96 Konsulent for fire internationale medicinalfirmaer: Udvikling og afprøvning af spørgeskemaer til patienter med genital herpes, migræne, schizophrenia, apoplexi cerebri, væksthormonmangel, depressio mentis og reumatoid artritis, og colostomi 

  1996-04 Seniorforsker ved Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, dels som lektorvikar på Afdeling for Almen Medicin i København, dels ved fondsmidler

  1999 Et år reservelægevikar på geronto-psykiatrisk afdeling, Vordingborg en gang om ugen

  2002-04 Akademisk koordinator i Københavns Kommune på kvalitetsudviklingsprojekt om tidlig opsporing af patienter sygemeldt på grund af rygsygdom (halv arbejdstid)

  2004 Seniorforsker ved Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet med fondsfinansieret individuel kontrakt med følgende projekter: 
  Alle i samarbejde med min kollega John Brodersen.

  1. Forbedring af skriftlig kommunikation fra sundhedsvæsenet til patienter
  2. Psykosociale konsekvenser af falsk positive svar ved mammografiscreening
  3. Psykosociale konsekvenser af falsk positive scanningssvar ved screening for lungekræft

  Jeg er således både fysioterapeut og læge, har efter embedseksamen 1987 været reservelæge og derefter gennemgået en forskeruddannelse, som afsluttedes med PhD-graden i medicin maj 1995.
  Min forskning har bestået af teoribaseret oversættelse og tilpasning eller udvikling og afprøvning af helbredsspørgeskemaer, samt klinisk og epidemiologisk anvendelse af disse.

  Efter embedseksamen har jeg deltaget i 94 forskerkurser/seminarer/kongresser, i 66 af disse med egne indlæg eller posters eller som leder af workshops. 

  Jeg er bedømmer af artikler for British Medical Journal, Ugeskrift for Læger, Scandinavian Journal of Rheumatology og Value in Health,

  Jeg har været og vejleder for medicin- og MPH- og fysioterapistuderende i deres specialer, hovedvejleder for én PhD-studerende ved Lunds Universitet og én ved Københavns Universitet, samt vejledt kolleger i udvikling af spørgeskemaer og anvendelse af disse.
   
  Jeg har 54 publikationer inklusive lærebogskapitler, kommentarer og er forfatter af 12 accepterede abstracts præsenteret på internationale kongresser. Ud over min ph.d. afhandling har jeg skrevet 3 afhandlinger: en prisopgave og to afløsningsopgaver under det medicinske studium.

  ID: 926032