Emilie Just-Østergaard

Emilie Just-Østergaard

Gæsteforsker

Primære forskningsområder

Jeg er tilknyttet forskningsprogrammet “Phenotypes in Alcohol Use Disorders” (PAUSE) og Enheden for Medicinsk Psykologi på Afdeling for Miljø og Sundhed.

Mine primære forskningsinteresser er inden for livsforløbsepidemiologien og psykiske egenskaber. Formålet med mit ph.d-projekt er at identificere forskellige mønstre af alkoholmisbrug gennem livsforløbet samt at undersøge om tidligere opvækstvilkår og intelligens påvirker disse livsforløb. Til dette arbejde anvender jeg data fra Rigshospitalets Mor-Barn Kohorte samt adskillige nationale registre.

Derudover deltager jeg i et forskningsprojekt om betydningen af psykosociale faktorer for udvikling af alkoholmisbrug (European Research Area Board) samt et forskningsprojekt omhandlende livskvalitet og tidlig død (IMK Almene Fond).

Jeg har tidligere været involveret i et forskningsprojekt om vold i traumatiserede flygtningefamilier.

Jeg er ph.d.-repræsentant i Styregruppen for Forskningsprogrammet i Folkesundhed og Epidemiologi (Københavns Universitet).

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i sygdoms- og sundhedsadfærd samt alkohol og alkoholmisbrug på følgende uddannelser på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet:

  • Bacheloruddannelsen i Medicin
  • Bacheloruddannelsen i Odontologi
  • Master of Public Health (MPH)

Derudover har jeg været bivejleder for specialestuderende (Medicin) i emner inden for alkoholepidemiologi.

ID: 38221541