Amy Clotworthy
Amy Clotworthy

Postdoc

Jeg har ph.d. i etnologi og cand.mag. i anvendt kulturanalyse, begge fra Københavns Universitet. Jeg er interesseret i at undersøge, hvordan mennesker skaber forhold til nye teknologier og digitale processer, og hvordan dette kan påvirke sundhedspraksis.

Desuden har jeg specialiseret mig i kvalitative undersøgelser af sundhedssystemer, medicinsk uddannelse og hverdagssundhedspraksisser, har jeg interesse i at oplyse, hvordan folkesundhedspolitikker, -programmer og -initiativer påvirker både sundhedsprofessionelle og borgere i deres dagligdag.

Jeg har ekspertise i analyser af de konkrete møder mellem kommunale sundhedsprofessionelle og aldrende borgere i en dansk kommune, med henblik på at beskrive, hvordan den danske velfærdsstats politiske mål og sundhedspolitikker påvirker udførelsen af sundhedsydelser for ældre i eget hjem.

Jeg har et stærke tværfaglige og internationale netværk fra mit mangeårige samarbejde med bl.a. Center for Sund Aldring (CESA), the International Alliance of Research Universities (IARU) og World Health Organization (WHO) Europe. Jeg er også aktivt medlem af flere faglige foreninger, forskningsgrupper og akademiske netværker, både i Danmark og internationalt.

Oprindeligt fra USA, hvor jeg arbejdede på Capitol Hill i Washington, D.C., før jeg udviklede en karriere inden for publicering og corporate kommunikation, har jeg boet i Danmark siden 2008.

ID: 41794442