Alice Jessie Clark Lyth

Alice Jessie Clark Lyth

Gæsteforsker

Ansættelser:

Jan 2019 - Tenure track adjunkt på Afdeling for Epidemiologi, Institut for folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Jeg fortsætter med videreudvikling af adfelingens forskningsindsats omrkrig betydningen af arbejdspladsressourcer for medarbejder helbred og trivsel og søger at udvide bruges af kausale modeller og longitudinel modellering til bedre at addresserer kausale spørgsmål.

Jan. 2018 - dec. 2018 Adjunkt på Afdeling for Epidemiologi, Institut for folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Her arbejdede jeg hovedsageligt med forskningsprojekterne "Arbejdspladen som ressource" og "The development of a co-morbidity index – for the evaluation of the effect of multimorbidity on the labor market affiliation and survival among cancer patients".

Sep. 2016 – Dec. 2017 Adjunkt på Afdeling for Social Medicin, Institut for folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Her arbejdede jeg hovedsageligt med forskningsprojekterne "Psykisk arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser" og "Arbejdspladen som ressource".

Apr. 2015 – Aug. 2016 Postdoc på Afdeling for Social Medicin, Institut for folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Her arbejdede jeg med forskningsprojekterne: "Biological and behavioral mechanisms linking impaired sleep to cardiovascular disease" og "The development of a co-morbidity index – for the evaluation of the effect of multimorbidity on the labor market affiliation and survival among cancer patients".

Dec. 2014 – Mar. 2015 Videnskabelige assistent på Afdeling for Social Medicin, Institut for folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Dec. 2011 – Nov. 2014  Ph.d-stipendiat ved Naja Hulvej Rodpå Afdeling for Social Medicin, Institut for folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Titlen på min PhD er: "Impaired sleep and ischaemic heart disease - incidence and prognosis".

Sep. 2011 – Dec. 2011   Videnskabelige assistent på Afdeling for Social Medicin, Institut for folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Her arbejdede jeg med forskningsprojektet: ”Psychosocial risk factors, pre-motor symptoms, and first-time hospitalization with Parkinson’s disease: a prospective cohort study“.

Jan. 2010 – Jan. 2011  Skolarstipendiat hos Afdeling for Social Medicin, Institut for folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Her arbejdede jeg med forskningsprojektet: ”Psychosocial risk factors for Chronic Obstructive Pulmonary Disease”.

Jan. 2009 – Jan. 2010  Videnskabelig studentermedhjælperhos Statens institut for folkesundhed, Syddansk Universitet; Ad hoc arbejde i forbindelse med forskellige forskningsprojekter, hvilket har givet øget erfaring med planlægningen og udførslen af målrettede forskningsprojekter.

Sep. 2009 – Dec. 2009  Praktikant hos Statens institut for Folkesundhedsvidenskab, Syddansk Universitet. Under praktikforløbet bestod min primære opgave i udarbejdelsen af hovedrapporten fra ”Skolebørnsundersøgelsen Århus, 2008”.

Feb. 2009 – Dec. 2009  Videnskabelig studentermedhjælper hos Forskningsgruppen for børn og unges sundhed (FoBUS), Afdeling for Social Medicin, Institut for folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Øvrige:

Apr. 2013 – Jun. 2015  Indgik i Vidensrådet for forebyggelses arbejdsgruppe omkring Søvn og Sundhed.

Dec. 2011 – Københavns Stressforskningscenter.

Uddannelse

Can.Scient.San.Publ

ID: 22678244