Abirami Srivarathan

Abirami Srivarathan

Ekstern ph.d.-studerende, Postdoc

Primære forskningsområder

Jeg er kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet. Mit primære forskningsområde omhandler større strukturelle ændringers betydning for sundhed, trivsel samt sociale relationer i udsatte boligområder. Indenfor dette felt har jeg tidligere beskæftiget mig med betydningen af boligsociale forhold for fællesskab og trivsel blandt borgere i Odense Kommune.

I mit ph.d.-projekt "A multi-methods study exploring the impact of changing housing conditions on health, wellbeing and social relations" undersøger jeg gennem kvantitative og kvalitative metoder, hvordan områdefornyelse herunder nedrivning, genhusning og renovering har indflydelse på sundhed, trivsel og sociale realtioner blandt midaldrende og ældre beboere.

På Afdeling for Social Medicin er jeg tilknyttet forskningsgruppen Copenhagen Life Course Epidemiology in Aging and Rehabilitation (CLEAR).

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisningsassistent ved kurset Statistik, epidemiologi og medicinsk sociologi, kandidatuddannelsen i Medicin.

ID: 201650501